Kaean Betio mai Bikenibeu n te kaa tao bon nakon 1 te aoa ngkana ko buti n 20-30km/hr. I tangiria n roko i tabon te uaabu are i Betio imwaain ae bati te aomata, aingaia are tao 5am n te ingabong aio (31/10/17) ao I a kaea Betio n te kaa.

I aoni kawaiu ni butirio, ao I teitei n rawetamnei n taabo aikai – Anderson causeway, Teaoraereke – Nanikaai causeway, Nanikaai – Bairiki causeway, Bairiki Square ao ai n te Bairiki Stadium. I a manga katokai au tamnei tabeua man taabo aikanne n reken au tai.

Tao 8am ao I roko i Betio. Aio mai buakon au tamnei n te tabo anne. Bon tabon te uaabu are nakon te Jetty are a mena iai te KPA ma te CPP.

N na manga katokai tabeua riki tamnein tabon te uaabu aio. Ko rabwa n rokom ao tekeraoi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s