‘Together We’re Strong’ e bon taekina aia mwakuri atiibu aikai ni totokoa kanakin te aba ao riki ana urubwai taari nakon te kawai are e boou man tamaroa. Te kantaninga bwa ko ata te tabo aio iaon Tarawa.

Tera am noonori? Taekina ti ‘aki nakoraoina’ n te aro are e na tamaroa are i mwiina.

Ko rabwa, ao ti a manga taninga ara next photograph!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s