E aki rangi n kakabonganaki te taeka ae ‘bungin namwakaina’ (moonset) tao kioina bwa e burenibwai norana irouia aomata. Tiaki aron te taeka ae ‘bungintaai’ (sunset) are ko rangi ni bati riki n ongongo n te marooro. Bukina ni koaua bwa ‘bungintaai’ ti nonoria n te bong koraki – ma ‘bungin namwakaina’ e riki n te karangaina n ara tai ni matu.

Iaoni kawaina ni bung namwakaina n ara tamnei aio. Ti raweia i tanrion Nanikai-Teaoraereke kotiweei n te karangaina tao te aoa 6am. Ngaira ake ti tuai man kauia te aoa aio (moonset hour) e a reke ara tai n noria n ara tamnei aei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s