Arokan Kiribati ae rangi ni kabuta mani mwaiti kurikuri. E aki reke ara kikina man tarakina bwa te irira ao ngkai akea naba uaana n te tai aio. E tara n aki rangi ni maeuraoi te aroka aio tao kioina ngkai e rikirake ma aroka aika bati ngkai e bon buakoako ana tabo aio.

E ngae n anne ao oin te kantaninga n rawean te aroka aei bon kani katuruan tarakin riki wakaana ma kunna ake a katekereke ni irianaki ma taian rain (lines and patterns) ake iai.

Okoron ara tamnei aio bwa e vertical ao ake mai mwaaina a bane ni horizontal teiia .. e tamaroa naba te bibitaki.

Ko rabwa ibukin rokom ao mamatakum n ara tamnei. Ti a manga nora are imwiina bwa tamnein tera.

Tekeraoi am Xmas & Ririki Ae Boou 2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s