Spider2

E aki rangi ni bebete ke ni baiti rawean tamnein te spider aio. E rangi n angabuaka bwa e mena n te tiiring (ceiling) are nanona bwa e botararake n nim ma te tiiring. Te tairiki bwa tao mwiin 9 pm ao ti ootan te taura te iti n roko iai.

I tei ngkanne i aon te taibora n te aro are N na kona n roko n te tiiring. I tekeraoi bwa e aki kan birinako te spider aio n au tai n rawea tamneina. Aikai taian settings ngke I rawerawe n te Manual mode, f/5.6, iso 100, shutter speed 1/15sec, flashlight on ao manual focus on lens.

I a manga cropped n te aro are e ti mataata mwakoron te spider ane ko noria. I katurua teutana karana ao man kabongana naba te sharpen tool.

Spider1

2 thoughts on “Spider (Takareau)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s